Podkategórie

BANKET 3.A

15. marca sme my  žiaci 3.A triedy,  odštartovali vlnu banketov. Myslíme si, že veľmi úspešne.

Prvým úspechom bolo to, že naše pozvanie prijalo vedenie školy : pán riaditeľ Ing. Ladislav Blaškovič, pani zástupkyňa  Mgr. Eva Bernátová , pán zástupca Ing. Ivan Miklovič  a naši vyučujúci : Mgr. Diana Jánošíková, Dr. Alica Kusendová, Ing. Anna Petroffová a či už chcela alebo nie, aj naša triedna pani profesorka PaedDr. Iveta Zelenayová.

Po nácvikoch plných emócií, stresoch a pripravovaní sme dospeli k niečomu, čo aj na prvý pohľad vyvolávalo úsmev na tvári a  potešenie pre oči. Slávnostne prestretá tabuľa bol náš druhý úspech a prvý krok k zamysleniu sa, že tento večer bude výnimočný.

Veru že aj bol. Niesol sa v znamení hodvábu, pretože tak, ako priadka morušová, aj my splietame svoje vedomosti a skúsenosti do klbka, z ktorého neskôr vznikne  niečo nádherné. Naše klbko neustále rastie a počas toho večera sme z neho ponúkli svojim hosťom. Po prípitku  triednej pani profesorky sa všetci ponorili do hodvábu. Celý večer prebiehal v atmosfére pokoja a harmónie, sprevádzané tónmi príjemných melódií. Rodičia i profesori boli spokojní, svedčil o tom úsmev na ich tvárach.

Vďaka skvelej podpore pani profesorky Haluzovej a pánovi profesorovi Gromanovi sme to zvládli. Za potešenie pre oči a pošteklenie na jazyku patrí vďaka pani profesorke Španárovej a pánovi profesorovi  Ceperkovi. Zaslúžia si jedno veľké ďakujeme , tak ako aj naši rodičia.

Po príhovore pána riaditeľa sme si všetci vydýchli, pretože sme vedeli, čo nasleduje. Odovzdanie kvetov na znak vďaky a konečne sme sa mohli rozbehnúť za rodičmi s naším úprimným poďakovaním.