Podkategórie

Besedy

Na záver kalendárneho roka sme pre našich prvákov pripravili besedy so zástupcom polície a psychológom na témy partnerské vzťahy, vzťahy v kolektíve a trestoprávna zodpovednosť.