Podkategórie

Best in English

V piatok 29. novembra 2019 sa 44 študentov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže Best in English. Medzi desiatku žiakov, ktorí zvládli test na úrovni B2-C1 najúspešnejšie, sa na prvom mieste umiestnila už opäť Adriana Ferancová z 5. C s počtom bodov 98,5 zo 122, Nina Tináková z 2. A (89,5 bodov),  Mária Alexandra Sitárčíková z 5. D (88 bodov), Simona Žáková z 3. D (85,5 bodov), Marek Palkech z 1. B (85,5 bodov), Lucia Kupcová z 2. D (85 bodov), Dária Petriová z 1. D (82 bodov), Martina Štibraná z 2. A (82 bodov), Alexandra Lehutová z 1. C (81 bodov), Henrieta Hurtišová zo 4. B (81 bodov). Všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a gratulujeme k úctyhodným výsledkom.