Podkategórie

Ďakovný list

Naša škola obdržala  ďakovný list za výbornú organizáciu Európskeho týždňa športu 2021. List uvádzame v plnom znení.