Podkategórie

Deň Európy

1.mája 2019 uplynulo 15 rokov od vstupu Slovenska medzi oficiálnych členov Európskej únie.

Žiť, pracovať a cestovať v rámci Európy nebolo nikdy také ľahké ako dnes. Všetci občania Európskej únie majú právo a slobodu sa rozhodnúť, v ktorej krajine chcú pracovať, študovať alebo tráviť svoj dôchodok. Každá členská krajina zaobchádza s občanmi únie rovnako ako s vlastnými.

1.januára uplynulo 10 rokov od vstupu Slovenska do menovej únie – eurozóny, kedy sa našou oficiálnou menou stalo euro. Po desiatich rokoch platenia nemá problémy s používaním a rozlišovaním eurobankoviek 90% našich obyvateľov a s mincami si dokážu poradiť tri štvrtiny. Tým, že až v 18 krajinách Európskej únie sa platí rovnakou menou, znížili sa aj pre obyčajných ľudí poplatky spojené s výmenou meny a dokážeme jednoduchšie navzájom porovnať ceny tovarov  a služieb.

Jedným zo symbolov Európskej únie je Deň Európy – 9.máj.

Pri tejto príležitosti sme pripravili rozhlasovú reláciu, v ktorej sme si pripomenuli základné ciele a najmä hodnoty Európskej únie. Hodnoty ako ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, či ľudské práva  sú spoločné pre všetky členské krajiny.

Ďalším zo symbolov je mena EURO  a keďže v tomto roku uplynulo už 10 rokov od jeho používania, priblížili sme žiakom aj výhody, ktoré nám táto mena prináša.