Podkategórie

Divadelné predstavenie v Bratislave

Domov - kde je ten tvoj? Touto otázkou zakončili herci Dávid Hartl a Michal Candrák predstavenie v štúdiu Olympia v Divadle Nová scéna, na ktorom sa v stredu 6.11. 2019 zúčastnilo 85 študentov štvrtých ročníkov spolu s pedagógmi. Literárnu predlohu autorky Janne Tellerovej upravil do divadelnej podoby režisér Svetozár Sprušanský, ktorý po predstavení moderoval besedu so študentami. Zúčastnili sa aj predstavitelia Migračného úradu Ministerstva vnútra, ktorí odpovedali študentom na zaujímavé otázky a priblížili problematiku utečencov a migrantov z pohľadu našej krajiny a krajín Európskej únie. Dozvedeli sme sa, koľko ľudí žiadalo o azyl v minulom roku (cca170) a koľkí azyl dostali (5). Uvedomili sme si, ktorých krajín sa problematika utečencov najviac dotýka a že to nie je najmä Nemecko, ako nám to často predsúvajú médiá. Pán režisér Sprušanský povzbudil študentov ku kritickému mysleniu, čo sa týka rozličných správ z médií. Študenti sa zaujímali o to, čo sa stane s ľuďmi, ktorým naša krajina zamietne azyl a pýtali sa aj na to, prečo si režisér zvolil interaktívnu formu predstavenia v malom priestore štúdia Olympia. Dôvodom bol cieľ predstavenia -  vyvolať emócie a predstaviť si, čo by sa stalo, keby vojna vypukla na Slovensku a v Európe. Zároveň pán režisér upozornil študentov, že aj  zo Slovenska v minulosti emigrovalo množstvo ľudí kvôli politickej situácii.