Podkategórie

Dni nezábudiek 2018

Liga za duševné zdravie spolupracovala s našou školou pri celoslovenskej zbierke pod názvom "Dni nezábudiek 2018". Potešilo nás, že sme jediná stredná škola na území Piešťan, ktorá participuje na tejto prospešnej akcii. Jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Závažnosť tejto problematiky sa dotýka nás všetkých.

Žiačky 2. C triedy Monika Matúšková, Simona Sevaldová a Viktória Krajmerová pripravili reláciu v školskom rozhlase o účele jeto zbierky. Dňa 3. októbra uskutočnili uvedené študentky zbierku na našej škole, ale aj v meste. Rozdávali brožúrky týkajúce sa tejto problematiky. Potešil nás aj výťažok v sume 150 €. Ďakujeme študentkám za ich aktivitu, ale aj všetkým ktorí prispeli na túto zbierku, ktorá prispieva k lepšej ochrane psychického zdravia.

Koordinátorka zbierky Ing. Daniela Dalošová