Podkategórie

Domáce úlohy trochu inak

Študenti 1.B a 5.A si vyskúšali domáce úlohy ako z budúcnosti. Nahrali sa, ako rozprávajú po anglicky a odoslali učiteľovi hlasovú správu (www.vocaroo.com alebo aplikácia hlasový záznamník). Pýtate sa na výhody? Učiteľ vyskúša všetkých a má príležitosť na spätnú väzbu – pochváli a vyzdvihne klady  a ľahko upozorní na nedostatky a to všetko individuálne a nie pred celou triedou. Študentovi odpadá pocit strachu rozprávať pred spolužiakmi (u prvákov to nepochybne poznajú všetci učitelia) a takisto je nabádaný učiteľom, že na chybách sa spoločne učíme. Čo sa týka zadania - prváci opisovali svoj dom alebo byt a piataci porovnávali dva obrázky, pripravujúc sa tak na prvú časť maturitného zadania, ktoré ich o pár mesiacov čaká.