Podkategórie

Ekohoteláci získali 3. miesto v súťaži „ Jesenný environmentálny trojboj“

V jesennej súťaži vyhlasovateľ o. z. Strom života zlúčil viaceré súťaže do jednej komplexnej a dal nám na realizáciu súťažných úloh viac času.

Témou trojboja boli stromy. V prvej časti súťaže sme sa s vybranými stromami zoznamovali, v ďalšej sme bližšie zisťovali situáciu v našom okolí a v poslednej tretej časti nás úlohami vyzval ku konkrétnym činom.

Jesenný environmentálny trojboj bol pre ekohotelákov veľkou výzvou. Každú úlohu vykonávala iná skupinka žiakov z prvých ročníkov, a tak sa trojboja mohli zúčastniť viacerí:

trieda 1. A – Cagáňová Sára, Mališová Petra, Zámečník Tobiáš,

trieda 1. B – Aková Romana, Ilovičová Rebecca, Krajčovičová zuzana, Moncmanová Natália,  Magulová Soňa,

trieda 1. C – Šeligová Barbora, Uváčková Michaela, Bebjaková Ema, Panáková Ema,

trieda 1. D – Potúčková Vanessa, Valúchová Laura, Kupcová Lucia

Na začiatku sme si yytvorili plán, ktoré úlohy sa žiaci z jednotlivých skupín pokúsia vyriešiť.  Niektoré úlohy boli pre nás jednoduchšie a iné náročnejšie. Prínosom bol úžasný pocit z dobre vykonanej práce a aj to, že sa noví žiaci na našej škole lepšie spoznali pri vykonávaní aktivít a úloh. Dozvedeli sa o okolí a navštívených parkoch podstatné informácie - v akom sú stave, čo je nevyhnutné urobiť, aby boli zdravšie, krajšie a mali sme z nich všetci radosť.

Snažili sme sa, aby sme na našu prírodu boli ohľaduplní a ukázali, že máme prírodu, v ktorej sme radi a záleží nám na nej, aby sme zachovali všetko rastlinstvo aj živočíšstvo v čo najširšej podobe.