Podkategórie

Európsky týždeň športu

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu, sa študenti všetkých ročníkov našej školy zúčastnili nasledovných športových aktivít a súťaží:

- cvičenie (workout) na Octagu

- cvičenia v školskej posilňovni

- zlepšovanie techniky a hry vo volejbale a basketbale

- medzitriedne zápasy vo futbale, nohejbale, vybíjanej, basketbale

Súčasťou Európskeho týždňa športu bola aj beseda pre študentky I. ročníka o príprave na súťaž s finalistkou Miss Česko - Slovensko 2019 Viviane Kerstin Terschawetz, ktorá je študentkou V. ročníka Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Viď  POĎAKOVANIE