Podkategórie

Imatrikulácie

V utorok 21.11. 2018 trieda 3.B privítala 124 prvákov vo svete hotelákov. Nováčikovia si vyskúšali rôzne hotelácke disciplíny a precvičili svoje schopnosti, ale aj žalúdky. Prváci okrem iného sľúbili, že nikdy nepredbehnú staršieho študenta v bufete, že pomôžu hotelákovi v núdzi a budú na slovo poslúchať triedne profesorky. Želáme prvákom, aby sa im 5 rokov na hotelke páčilo a aby si čo najviac odniesli do budúceho života.