Podkategórie

Informatická súťaž iBobor

Vo štvrtok  15. novembra 2018 sa žiaci prvých ročníkov (1. A – 1. skupina, 1. B – 2. skupina, 1. C – celá trieda, 1. D – 2. skupina) zúčastnili informatickej súťaže iBobor.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Naši žiaci súťažili v súťažnej kategórii Junior. Súťaž pozostávala z piatich ľahkých, piatich stredne náročných a piatich ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút.

Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci z 1. C triedy Peter Svíčka,  David Melicher a Michaela Uváčková a z 1. A triedy Samuel Onderčo.

Srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.