Podkategórie

Informatická súťaž iBobor

Vo štvrtok  14. novembra 2019 sa žiaci prvých ročníkov (1. A – 1. skupina, 1. B – 1. skupina, 1. C – 1. skupina, 1. D – 2. skupina) zúčastnili informatickej súťaže iBobor.

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Naši žiaci súťažili v súťažnej kategórii Junior. Súťaž pozostávala z piatich ľahkých, piatich stredne náročných a piatich ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút.

Úspešnými riešiteľmi sa stali 10 žiaci:  z 1. A triedy – Hoosová Silvia, Hrušovská Lea, Obertová Lucia, Orviská Margaréta, z 1. B triedy – Piknová Nina, Farkaš Denis, Mikláš Adam, z 1. D triedy – Fojtík Matej, Fialová Alexandra, Kekišová Nikola. Z pomedzi úspešných riešiteľov dosiahla najvyšší 93. percentil Lea Hrušovská z 1. A triedy.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži.