Podkategórie

Juvenes Translatores - Súťaž pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii

Cieľom tejto prekladateľskej súťaže pre stredné školy je podporiť, zviditeľniť a oceniť jazykové vzdelávanie a inšpirovať mladých lingvistov, aby zvážili kariéru v oblasti prekladu. Preklad je silným nástrojom na rozvoj kompetencií v zdrojovom aj cieľovom jazyku a v školách sa využíva na podporu celostného prístupu k jazykovému vzdelávaniu.

Súťaž organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad a je určená 17-ročným žiakom stredných škôl zo všetkých krajín EÚ. Ich úlohou je preložiť jednostranový text v ľubovoľnej kombinácii z 24 úradných jazykov  EÚ podľa vlastného výberu. Témou tohto ročníka je „Európsky rok kultúrneho dedičstva“. Súťažné texty hodnotia profesionálni prekladatelia Európskej komisie. Títo vyberú víťazný preklad z každého členského štátu EÚ. Víťazi a ich učitelia a rodičia budú na jar 2019 pozvaní do sídla Európskej komisie v Bruseli.

Vyše 3 000 žiakov stredných škôl absolvovalo  prekladateľský test  včera 22. novembra. Aj my máme svoje „želiezka v ohni“ – Jasmínu Matúšovú z 3.B, Martinu Ješkovú a Viktora Uhlíka z 3. A.

Držíme všetkým trom palce!