Podkategórie

Kozas a plavecký kurz

Počas maturitného týždňa absolvovali študenti III. ročníka trojdňový kurz na ochranu života a zdravia a študenti II. ročníka kurz dvojdenný letných pohybových aktivít so zameraním na plávanie, plavecké športy a pohybové aktivity na suchu počas letných mesiacov.