Podkategórie

Liga za duševné zdravie

Naša škola sa pripojila opäť k celoslovenskej zbierke "Liga za duševné zdravie", ktorá sa konala už 16-ty krát na území SR. Reláciu do školského rozhlasu pod názvom Desatoro o tom ako byť duševne zdraví pripravili žiačky 1.B triedy Hana Burianová a Katka Šišková.

Dňa 2. októbra prebehla zbierka na našej škole a v meste, ktorú uskutočnili žiačky 2.B triedy Díteová Nikoleta, Ladányiová Tereza, Gajdošíková Monika. Táto zbierka vyniesla 148 €, ktoré sme zaslali Lige pre duševné zdravie. Výťažok z predaja nezábudiek využije LDZ na podporu projektov zameraných na poradenstvo a preventívne programy v oblasti duševného zdravia.

Ďakujeme všetkým za podporu tejto zbierky. Ing. Daniela Dalošová koordinátorka zbierky