Podkategórie

Lyžiarsky výcvik

LVVK I.A,B,C,D, II.A,B,C,D, III.C triedy sa uskutočnil v termíne 05.03.-10.03.2023v stredisku pre zimné pohybové aktivity Jasná – juh a sever. Kurzu sa zúčastnilo výber 105 študentov z tried I.A,B,C,D, II.A,B,C,D, III.C. Ubytovanie a stravovanie účastníkov kurzu bolo zabezpečené na horskej chate Kosodrevina, plná penzia (raňajky obed, večera). Ako inštruktori pôsobili na LVVK- PaedDr. Peter Berlanský, PhD., Mgr. Richrd Kopál, Mgr.Róbert Pavlík a štyria domáci inštruktori pod vedením Mgr. Kristíny Májovskej z domácej lyžiarskej školy. Žiaci boli rozdelení do siedmych výcvikových družstiev. Pedagogický dozormimo lyžiarskeho výcviku vykonávali aj Ing. Katarína Sedláková, Ing. Elena Sklárová, Ing.Jana Baďurová a pani Jarmila Panská. Lekár kurzu MUDr. Marián Pamula vykonával počas LVVK lekársky  dohľad.  Program kurzu bol dodržaný v súlade s vopred schváleným plánom vedenia školy. Kurz splnil všetky ciele a úlohy, ktoré boli pred nástupom na kurz stanovené:- všetci zúčastnení študenti zvládli techniku zjazdového lyžovania a jazdu na lanovkách a vlekoch, dodržiavali všetky pokyny poučenia o správaní sa a  o bezpečnosti pohybu na horách. Absolvovali zimnú turistiku. Počas kurzu sa nestala žiadna mimoriadna udalosť, správanie žiakov bolo v súlade s vnútorným poriadkom školy.