Podkategórie

Matematický klokan online

V dňoch 8. a 12. júna sa uskutočnila celoslovenská súťaž Matematický klokan. Do súťaže, ktorá prebehla po prvýkrát vo svojej histórii online, sa zapojilo v obidvoch kategóriách spolu 150 žiakov (v  kategórií KADET 012 -  91 žiakov a v kategórií JUNIOR 034 - 59 žiakov).

Najlepší výsledok v rámci školy dosiahla Emma Panákova z  2.C triedy. V rámci Slovenska, kedže dosiahla 104 bodov sa  zaradila medzi 2,7% najlepších žiakov. Blahoželáme!

 

Kategória KADET 012

1.  Emma Panáková (II.C, úspešnosť 86,7%, 97,3 percentil

2. Oliver Bocán (I.D, úspešnosť 60,8%, 70,9 percentil

3. Michal Šimun (II.C, úspečnosť 60 %, 69,4 percentil)

 

Kategória JUNIOR 034

1.  Sebastián Ozimák (IV.B,  úspešnosť57,5%, 81,1 percentil)

  1. Dominika Klčová (IV.B, úspešnosť 51,7%, percentil 70,8)
  2. Janka Jančová (III.A, úspešnosť 49,2%, percentil 65,2)