Podkategórie

Medzinárodný deň racionálnej výživy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa racionálnej výživy sme v školskom internáte zrealizovali ochutnávku racionálnej stravy. Študenti pripravili zdravé nátierky a zeleninové šaláty. Výsledky ich snaženia ohodnotila porota zložená zo žiakov a vychovávateľov. K hodnoteniu sa pripojili aj prítomní študenti. Podujatie pripravili vychovávatelia p. Tabaková a p. Gábriš.