Podkategórie

Medzinárodný deň turistických sprievodcov

21. február Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov vyhlásila za medzinárodný deň turistických sprievodcov. Do oslavy tohto dňa sa zapájajú rôzne slovenské mestá bezplatnými prehliadkami kultúrnych a architektonických pamätihodností.
Na našej škole pri tejto príležitosti žiaci I. B spolu s triednou učiteľkou Ing. Rumanovou si pripravili informácie na tému Sochy ako kultúrne pamätihodnosti a v teréne ich vzájomne prezentovali.