Podkategórie

Mladý prekladateľ

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala 6. ročník  súťaže v preklade pre študentov stredných škôl Nitrianskeho,  Trnavského a Trenčianskeho kraja.

Do súťaže sa zapojilo 32 škôl,  ktoré odovzdali vyše 400 prekladov.

Aj študenti našej školy Kristína Švajlenová, Monika Plandorová,  Natália Horváthová, Dominik Kožík, Jeniffer Banáková (všetci z 3.A), Zuzana Cibulová  zo 4.A, Kristián Bielený z 2.A, Zuzana Faganová z 2.D  a Adriana Ferancová a Laura Ladická (obe zo 4.C) úspešne zvládli preklad textu alebo titulkov z anglického jazyka do slovenčiny.

Určite to bola pre každého z nich zaujímavá skúsenosť, ktorá môže v budúcnosti predurčiť ich budúcu kariéru.