Podkategórie

Návšteva pána Tonyho Clodda

Po roku nás opäť navštívil zástupca The University of Derby https://www.derby.ac.uk/ pán Tony Clodd spolu so zástupkyňou  poradenského centra UniLink pani Simonou Vrabcovou. Predstavili našim študentom možnosti štúdia vo Veľkej Británii a pani Vrabcová z vlastnej skúsenosti porozprávala o tom, ako sa študuje v Londýne a ako UniLink pomáha pri štúdiu v Británii. 60 študentov štvrtých a piatych tried aktívne počúvalo a po prednáške niektorí živo diskutovali s pánom Cloddom. Keďže z roka na rok stúpa počet študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, sme radi, že sme mohli privítať pána Clodda, ktorý vždy vysoko pozitívne hodnotí našu školu a jej študentov.