Podkategórie

Návšteva z Derby – Prednáška pána Tonyho Clodda

Vo štvrtok 27.2. 2020 nás navštívil pán Tony Clodd z Univerzity v Derby vo Veľkej Británii. Je odborníkom a učiteľom v oblasti hoteliérstva. Spolu s ním prišla pani Simona Vrabcová, ktorá pracuje pre agentúru Unilink www.unilink.sk.  Študenti štvrtých a piatych ročníkov sa dozvedeli o možnostiach štúdia vo Veľkej Británii a pomoci, ktorú im poskytuje bezplatne agentúra Unilink, ktorá má zmluvu s viac ako 55 univerzitami. V Británii si študenti môžu vybrať z viac než  40 000 študijných odborov. Pani Vrabcová hovorila z vlastnej skúsenosti, keďže študovala v Londýne. Pán Tony Clodd informoval študentov o možnosti nastúpiť do druhého ročníka trojročného bakalárskeho štúdia na ich univerzite, keďže majú vynikajúci základ z našej hotelovej akadémie. Rozprával aj o študentských pôžičkach, ktorých podmienky sa napriek Brexitu tento rok nemenia.