Podkategórie

Neuromarketing - výskum

Neuromarketing spája tri oblasti -neurovedu, psychológiu a marketing. Neurmarketing je jedným z najmladších odvetví marketingu. Marketingovým manažérom pomáha nájsť odpoveď na to, čo sa deje v ľudskom mozgu v okamihu, keď sa spotrebiteľ rozhoduje. Neuromarketing využíva nové technológie na to, aby merali mozgovú aktivitu spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácie na komunikáciu a vývoj produktov.

Dňa 6. 2. 2020 Ing. Rumanová spolu so žiačkou V. D M. A. Sitárčikovou zorganizovali netradičný marketingový výskum.

K spolupráci pozvali Ing. Jakuba Berčíka, PhD., Ing. Johanu Palúchovú, PhD. a Ing. Katarínu Neomániovú, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity  Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorí sú expertami v oblasti moderných techník marketingového výskumu.

Predmetom nášho školského výskumu bolo zisťovanie podvedomých reakcií žiakov na vizuálne prevedenie a servírovanie konkrétneho jedla. Využili sme pri tom mobilný eye tracker, ktorým sme monitorovali vizuálnu pozornosť. Snímali sme aj emócie žiaka s využitím facereader softvéru.

Sme radi, že sme dostali  príležitosť, ako prvá stredná škola na Slovensku, pracovať s najnovšími metódami v oblasti neuromarketingu.