Podkategórie

Odborná exkurzia v Nitre

Dňa 5. 11. 2019 sa študenti V. D  s Ing. Rumanovou a Ing. Lipkovou zúčastnili odbornej exkurzie v Nitre. Navštívili Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU. Nachádza sa tu unikátne laboratórium, v ktorom sa využívajú biometrické a neurozobrazovacie prístroje v rámci výskumov z oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie.

Všetkých privítala dekanka fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská a porozprávala zaujímavosti o fakulte. Informácie o možnostiach štúdia doplnila prodekanka pre vzdelávanie Ing. Iveta Košovská, PhD.

Prístrojovým vybavením laboratória však už sprevádzala virtuálna sprievodkyňa. Ale hlavne prakticky všetko ukázal a vysvetlil zakladateľ tohto laboratória Ing. Jakub Bercik, PhD.