Podkategórie

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 16.1. 2019  sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Piešťanoch konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naše tri študentky Tereza Chladná z 1.A,  Sofia Vrabčeková z 2.B a  Júlia Havalová z 3.B sa vo svojich kategóriách umiestnili na druhých miestach. Preverili si svoje zručnosti  v počúvaní, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Komunikačné zručnosti predviedli pred trojčlennou porotou v dvoch úlohách - príbeh na základe obrázku a rolová úloha s učiteľom. V konkurencii so študentami z gymnázií v okrese Piešťany nás druhé miesta veľmi tešia. Študentkám blahoželáme.