Podkategórie

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj hoteláci sa radi zapájajú do súťaží a olympiád. V utorok 5.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažili sme v dvoch kategóriách – prvý a druhý ročník reprezentovali Terézia Budkeová a Lukáš Bulla z 1.A, Mária Rožeková a Sofia Plešková z 1.C, Martina Ješková z 2.A a Denisa Nečníková z 2.D. Za tretí a štvrtý ročník v kategórii 2B súťažili Natália Šnáblová a Adrián Cerva z 3.B a Filip Bobek zo 4.B. Víťazmi sa stali Denisa Nečníková a Filip Bobek, ktorí budú 17.1. 2018 súťažiť v okresnom kole. Držíme im palce a pevne veríme, že sa nám konečne podarí poraziť gymnazistov.