Podkategórie

Ovocinárski experti a "Plodobranie"

Dňa 15. – 17. októbra 2018 žiačky Terézia Budkeová z 2. A triedy  a Klára Bobčeková z 2. D triedy absolvovali jesenný 3-dňový ovocinársky kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej pri Zvolene v rámci celonárodného pilotného projektu SadOVO. Vzdelávanie je zamerané na oblasť ochrany a starostlivosti ovocných  stromov v krajine. Cieľom je vzdelávať mladých ľudí priamo v prírode a aj samotná výsadba ovocných stromov v školských areáloch.

Vďaka kurzu v Zaježovej si naše žiačky ozrejmili, aký význam majú staré a krajové odrody ovocných stromov v krajine, prečo sú ohrozené, ako ich chrániť  a vysádzať. Súčasťou kurzu bolo tiež objavovanie vzácnych odrôd starých stromov po okolitých lazoch, ktorými žiakov a učiteľov sprevádzal pomológ a odborný garant projektu Bruno Jakubec z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. Na kurze sme degustovali rôzne odrody jabĺk a hrušiek, ktoré ponúkali jedinečné chute, mušty a sušené ovocie.

Nasledovalo podujatie s názvom „Plodobranie“, ktoré zorganizovali absolventky ovocinárskeho kurzu Terézia Budkeová a Klára Bobčeková pre žiakov  a učiteľov partnerskej školy v Bzenci a žiakov 1. ročníka našej školy, aby sa s nimi podelili o získané vedomosti a zručnosti. Pripravili pre nich ovocinársku  výstavu krajových odrôd jabloní a hrušiek, ktoré zmapovali v okolí našej školy a v ovocných sadoch, ochutnávku čerstvých a sušených jabĺk, šťavy z jednotlivých odrôd, carving fruit a úžasné chuťovky – koláčiky, smoothie, finger food, chutney a veľa iných dobrôt, ktoré pripravili ako degustáciu.

Onedlho bude prebiehať finálna fáza projektu  –  výsadba 10 ovocných stromov jabĺk a hrušiek v areáli našej školy. Plánovaná jesenná výsadba  bola symbolicky odštartovaná už v Zaježovej zasadením hrušky Merodova maslovka, ako názorná ukážka toho, ako môžu na školských dvoroch pribúdať ovocné stromy, ktorých chutné plody budú potom zberať a využívať ďalšie generácie žiakov.