Podkategórie

Prednáška INEKO

Dňa 28.januára 2020 sa vo viacúčelovej sále konala prednáška na tému Význam demokracie pre kvalitu života. Prednášku viedol pán Peter Goliaš , riaditeľ INEKO. INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Prednášky sa zúčastnili študenti 5.ročníka a aktívne sa zapojili  do diskusie na danú tému.