Podkategórie

Prednáška o možnosti štúdia vo Švajčiarsku

V piatok 29. 9. 2017 sa na škole konala prednáška o možnosti štúdia na SWISS Hospitality Academy vo Švajčiarsku v nemeckom jazyku. Prednáška bola určená prednostne žiakom 3. až 5. ročníka s výukou prvého cudzieho jazyka nemeckého. Hosťujúcim bol pán Beat R. Wicki z akadémie a  prof. Ing. Patúš Peter, PhD. zo Švajčiarsko-slovenského združenia cestovného ruchu. Informoval o priebehu vstupného pohovoru, štúdiu, praxi ako aj možnosti strávenia voľného času objavovaním prírodných i kultúrnych krás Švajčiarska. Propagačný materiál v nemeckom ale i anglickom jazyku je u prof. Jánošíkovej.