Podkategórie

Prednáška o programe BLUEGASTRO

V stredu 11. apríla 2018 konzultant firmy Asseco Solutions Slovensko pán Richard Putala uskutočnil pre žiakov štvrtého a piateho ročníka prednášku, ktorej cieľom bolo aplikačné využitie reštauračného systému Bluegastro a mobilného čašníka Kassandra. Systém Asseco BLUEGASTRO drží krok s najnovšími trendmi v gastronómii aj s pokrokovými technológiami. Žiaci sa názorným a primeraným spôsobom dozvedeli o alternatívach využitia programu Bluegastro v praxi.