Podkategórie

Prednáška o programe BLUEGASTRO

V stredu 20. marca 2019 konzultant firmy Asseco Solutions Slovensko pán Lukáš Danay uskutočnil pre žiakov štvrtého ročníka prednášku, ktorej cieľom bolo aplikačné využitie reštauračného systému Bluegastro a mobilného čašníka Kassandra. Systém Asseco BLUEGASTRO drží krok s najnovšími trendmi v gastronómii aj s pokrokovými technológiami. Žiaci sa názorným a primeraným spôsobom dozvedeli o spôsoboch využitia programu Bluegastro v praxi.