Podkategórie

Prednáška o programe HOREC

V stredu 24. októbra 2018 konzultant firmy Asseco Solutions Slovensko pán Richard Putala uskutočnil pre žiakov štvrtého ročníka prednášku o hotelovom rezervačnom systéme Horec, ktorej cieľom bolo aplikačné využitie hotelového rezervačného systému Horec. Žiaci sa názorným spôsobom dozvedeli o možnostiach využitia programu v praxi.