Podkategórie

Prednáška

Dňa 19.12.2018 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili prednášky na tému: policajná práca, trestno-právna zodpovednosť. šikana, drogy.