Podkategórie

Prednášky pre žiakov 1. ročníka

V rámci predmetu občianska náuka sme dňa 26.6. pre žiakov 1. ročníka pripravili prednášku na tému Ľudské práva. Prezentáciu k prednáške pripravila pod vedením Ing. Miksovej žiačka 1. C triedy Ema Mrázová. Prednáška sa týkala dodržiavania základných ľudských práv, histórie založenia deklarácie ľudských práv a na záver sa žiaci zúčastnili vedomostného kvízu. Zodpovedali 15 otázok, víťazná trieda 1. D získala drobné vecné ceny.

Vo štvrtok 27. 6. 2019 pre žiakov 1. ročníka Ing. Rumanová pripravila prednášku na tému Slovenské naj v Európe. Vysvetlila význam cestovného ruchu, dôležitosť propagácie Slovenska a porozprávala zaujímavosti o atraktivitách Slovenska európskeho významu. Na záver povzbudila žiakov k návšteve a spoznaniu týchto miest.