Podkategórie

Príležitosť učiť sa vonku.

Naša škola sa zapojila o grant na základe výzvy Stromu života, n.o. a zrealizovala projekt, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom nášho projektu je využitie záhradného areálu školy na spestrenie vyučovacieho procesu interaktívnym spôsobom – vytvorením paletového sedenia pre žiakov, ktoré bude slúžiť na výučbu a aj oddych počas prestávok v exteriéri školy (nepotrebné palety účinne zhodnotíme, dáme im tak druhú šancu a posporíme cirkulárnu ekonomiku). Naším cieľom je tiež výsadba medonosných rastlín (v záhradnom areály sa nachádza 10 včelích úľov), doplnenie bylinkovej záhradky, zelene a pravidelná starostlivosť a udržiavanie zelených plôch, rastlín a drevín.

V plánovaný deň podujatia sme skupinkám žiakov rozdali náradie a zadali úlohy: jedna skupinka vytvárala paletové sedenie, ďalšia sadila a polievala rastliny, iní hrabali lístie a zametali komunikačné plochy v areáli školy. Zúčastneným žiakom sa akcia veľmi páčila, zmysluplne trávili čas spolu vonku. Pritom získali aj nové záhradné zručnosti, spolupracovali na vytváraní paletového sedenia, spoznávali sa aj inak, ako pri klasickom vyučovaní, posilnili tímovú spoluprácu.