Podkategórie

Projekt „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY”

Historický význam Novembra 1989 sme si pripomenuli aj tohtoročnou témou projektu záložka do knihy, ktorý každoročne organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.

Naša škola sa do projektu zapojila po štvrtýkrat. Študenti druhého ročníka vyrábali záložky do knih pre kamarátov z partnerskej Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti v Čadci.

Téma tohtoročnej záložky bola  „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu ”.

Ďakujeme študentom , ktorí prejavili svoj výtvarný talent a tvorivosť!