Podkategórie

Projekt „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY”

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Vyhlásila  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10.ročník celoslovenského projektu pre stredné školy.

Záložka do knihy spája slovenské školy:

Významné osobnosti slovenskej literatúry

Pavol Országh Hviezdoslav  (100. výročie úmrtia)

a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)

Naša škola sa do projektu zapojila po šiestykrát. Študenti druhého a tretieho  ročníka vyrábali záložky do knih pre kamarátov z partnerskej Obchodnej akadémie v Nitre

Ďakujeme študentom , ktorí prejavili svoj výtvarný talent a tvorivosť!

V tomto roku si pripomíname 100. výročie úmrtia významného slovenského básnika, spisovateľa, prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne)

Bol to Pavol Országh-Hviezdoslav, vlastným menom Pavol Országh. Jeho veľkosť pritom nie je len v rozsiahlosti básnickej tvorby, ale predovšetkým v jej umeleckej hodnote a vo význame, aký mal a stále má pre život nášho národa. Jeho diela verne odzrkadľovali skutočnosť, v ktorej žil a preto ho považujeme za zakladateľa slovenského kritického realizmu.

Toto všetko sú základné fakty, ktoré o Hviezdoslavovi pozná každá správny Slovák. Máme však pre vás 7 faktov, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili:

  1. Stal sa básnikom, pretože bol často chorľavý

Už ako malý chlapec nepatril medzi najzdravšie deti. A keďže sa nehodil na ťažkú manuálnu prácu, rodičia sa rozhodli ho dať na štúdium. Tým nevedome podporili jeho básnický talent.

  1. Jeho prvé básne boli v maďarčine a nemčine

Keďže študoval na gymnáziu v Miškovci, kde sa hovorilo iba po maďarsky, musel tomu prispôsobiť aj svoju tvorbu. Po ukončení troch tried odišiel z Miškovca do Kežmarku, kde sa naučil po nemecky. Vo štvrtej triede už písal i nemecké básne. Až neskôr začal písať v jazyku, ktorému rozumieme.

  1. Pseudonym Hviezdoslav je odvodený od hviezd

Pavol Országh si samozrejme ako každý správny umelec musel vymyslieť aj umelecké meno. Keďže často noci trávil pozorovaním hviezd, výber bol jednoznačný. Jedna z planétiek bola dokonca pomenovaná po ňom.

  1. Po bitke v krčme skončil vo väzení

Ako študent nebol žiadne neviniatko. Okrem toho, že dvakrát po prázdninách nastúpil neskoro do školy, podarilo sa mu skončiť aj v školskom väzení (takzvanom karceri) po tom, ako sa v krčme opil a následne aj pobil.

  1. Sudca

Okrem básnickej tvorby si samozrejme musel na živobytie aj nejako zarobiť. Pavol Országh-Hviezdoslav začal ako advokátsky koncipient, člen súdu a neskôr sa stal aj samotným sudcom. Pracoval aj pre Tatra banku.

  1. Adoptoval si dve deti

Pavol sa oženil s dcérou evanjelického farára Ilonou Novákovou. Ich manželstvo vraj bolo šťastné, no bezdetné. Neskôr si ale adoptovali dve siroty po jeho bratovi Mikulášovi.

  1. Miloval mašle

Hoci to bolo v tamojšej dobe moderné, nebolo veľa mužov či chlapcov, ktorí by svoj outfit ozdobili mašľou. Hviezdoslav ich však mal niekoľko a ťažko nájdeme fotku, na ktorej by mu chýbala.

Pavol Országh-Hviezdoslav bol jednoznačne výnimočnou postavou v našej histórii. Vydobyl si miesto aj na starých bankovkách, minciach a dokonca aj známkach.

 

Božena Slančíková Timrava (1857 – 1951)