Podkategórie

Protidrogová prednáška

Dňa 8. 10. 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili preventívnej protidrogovej prednášky. Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov uvedomenie si aké sú drogy nebezpečné, prečo drogy škodia, a teda prečo nie sú pre nikoho skutočným riešením bežných problémov.