Podkategórie

Školská exkurzia

Dňa 13. mája 2019 sa žiaci tried I.A, I.B, I.C, I.D, II.A a II.D zúčastnili školskej exkurzie na Čachtický hrad a na Mohylu generála M. R. Štefánika na Bradle pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti.
Kvôli nepriazni počasia sa obhliadka hradu v Čachticiach sústredila predovšetkým na obhliadku podzemia hradu spolu s výkladom sprievodcu.