Podkategórie

Spolupráca s partnerskou školou z Českej republiky

Pri príležitosti 100. výročia založenia Českolslovenskej republiky sme pozvali žiakov z partneskej Střední  školy Gastronomie, hotelnictví a lesnictví  na reaizáciu spoločného projektu Zdravie na tanieri, kde žiaci pripravovali jedlá slovenskej a českej kuchyne.

Jedlá zostavili z regionálnych surovín oboch krajín. Predstavenie jedál a degustácia prebiehali v aule školy za prítomnosti žiakov 1. ročníka.