Podkategórie

Sprachdiplom

Dňa 11. 4. prebiehala na škole ústna časť nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov zo 4.C, 5.A a 5.B triedy. Súčasťou ústnej skúšky je prezentácia vybranej témy, napr. Slovenský folklór, ktorý prezentovala Martina Fischerová z 5.A.