Podkategórie

Súťaž - Best in English

Koncom mája sa na našej škole konala súťaž v anglickom jazyku Best in English, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka a otestovali si tak svoje jazykové zručnosti na úrovni B1. Test pozostával z troch častí. Prvá časť bola venovaná čítaniu s porozumením. Žiaci na základe prečítaného textu odpovedali na otázky za ním a pracovali na jednotlivých cvičeniach. Druhá a tretia časť pozostávala z gramatických zručností, v ktorých si žiaci osvedčili svoje gramatické schopnosti. Prvé miesto obsadili dve študentky 3.A triedy – Viktória Režnáková a Dóra Horváth, druhé miesto získal Denis Farkaš z 3.B, Margaréta Orviská z 3.A, Alžbeta Feješová z 3.A a tretie miesto patrilo študentkám 3.A triedy Eliške Lisovej, Zuzane Špettovej, Adriane Pallayovej a v neposlednom rade Lucii Obertovej. Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme k úctyhodným výsledkom.