Podkategórie

Súťaž v písaní textu na počítači s korektúrou

Dňa 26. júna 2019 zorganizovali učitelia teoretických odborných predmetov Ing. Lipková a Ing. Padošová súťaž pre žiakov I. ročníka z predmetu Administratíva a korešpondencia v písaní textu na počítači s korekciou.

Pri hodnotení výkonov sa zohľadňovala rýchlosť a presnosť písania.

Za jednotlivé triedy boli nominovaní víťazi triednych kôl, ktoré prebehli v mesiaci máj na hodinách ADK:

Mališová Petra

Ukušová Karolína

Buryová Sandra

Hlavatovič Samuel

Gažovičová Diana

Svíčka Peter

Kleberc Igor

Cserba Krisztián

Matúšek Matej

Moncmanová Natália

Januščáková Paulína

Studený Martin

Latáková Kristína

Jurašík Michal

Fedorek Kristián

Bábik Radoslav

 

Účastníci súťaže písali 10 minút neznámy text s možnosťou opravy. Podľa dosiahnutých výsledkov boli víťazmi títo žiaci:


 

Čisté údery/10    min.

1.

Hlavatovič Samuel

2088


2.

Gažovičová Diana

1833


3.

Svíčka Peter

1783