Podkategórie

Svetový deň cestovného ruchu

Dňa 30. septembra 2013 sme si pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu viacerými aktivitami. Žiaci 1. ročníka VOŠ sa zúčastnili prednášky v mestskej knižnici s tematikou CR pre telesne postihnutých. Žiaci 2. ročníka VOŠ pripravili informácie pre všetkých študentov o význame a charaktere Svetového dňa CR. Žiaci 3. ročníka VOŠ zorganizovali pre študentov 1. ročníka 5-ročného štúdia interaktívnu prednášku na tému Cestovný ruch a voda. Po jej ukončení sa mohli noví žiaci viac dozvedieť počas sprevádzania po zaujímavých miestach v Piešťanoch.