Podkategórie

Svetový deň cestovného ruchu

K Svetovému dňu cestovného ruchu - 27.9.2018 sa konala pre žiakov 1. ročníka prednáška s prezentáciami o svetových hoteloch, o histórii a súčasnosti piešťanských kúpeľov a o cestovnom ruchu na Slovensku.