Podkategórie

Svetový deň cestovného ruchu

Od roku 1980 si každoročne 27. septembra pripomíname význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života.

Pri tejto príležitosti sme aj my pripravili prednášku pre žiakov 1. ročníka.

Na začiatku žiakov privítala p. zástupkyňa Ing. Anna Petroffová a zdôraznila dôležitosť cestovného ruchu ako súčasť ich štúdia na hotelovej akadémii.

Ing. Miroslava Rumanová nadviazala odbornou prednáškou o cestovnom ruchu a predstavila nosnú tému tohtoročných osláv („Turizmus a pracovné miesta: Lepšia budúcnosť pre všetkých.“) a hosťujúcu krajinu Indiu.