Podkategórie

Svetový Deň Zeme

Milí žiaci, 22. apríla si tradične pripomíname Deň Zeme.

,,Odtrhol som kvet  – zvädol. Chytil som motýľa – zahynul mi v dlani. Pochopil som, že krásy prírody sa možno dotknúť iba – srdcom.“ (J. Lennon)

Naša Zem nám dáva všetko, čo potrebujeme. Miesto pre život, vzduch, jedlo, vodu. No my, ľudia, sa k nej často správame tak, akoby to bolo nič. Akoby jej dary neboli vzácne a nenahraditeľné. Celosvetový deň Zeme je jednou z príležitostí, kedy môžeme ukázať, že si ju vážime a sme jej za všetko vďační.

Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Od roku 1990, sa táto myšlienka šírila ďalej a potrebu ,,chrániť Zem“ si začali uvedomovať aj ostatné krajiny sveta. Aj na Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme konajú rôzne aktivity, súťaže a kvízy.V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy ničenia životného prostredia.

Pri tejto príležitosti  sa Ekohoteláci počas uplynulých dní zapojili do úpravy okolia školy: čistili záhony, zbierali odpadky, v marci sa podieľali na čistení územia nášho mesta. Vyzbierali veľa  smetí a tieto dni ukončili s dobrým pocitom, že pomohli prírode vo svojom okolí. Žiaci sa zúčastnili aj medzinárodného filmového festivalu v Elektrárni Piešťany o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm, ktorého cieľom bolo inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. A okrem týchto aktivít sa časť Ekohotelákov zapojila do výtvarnej a literárnej súťaže s environmentálnou tematikou. Naviac na prízemí chodby je Vám k dispozícii nástenka, kde aktualizujeme informácie týkajúce sa zdravia a životného prostredia.

Taktiež každé dva roky naša škola organizuje pre mesto Piešťany ekologické podujatie Hodina Zeme. Aj takouto formou sa Ekohoteláci zapájajú do celosvetovej aktivity ku Dňu Zeme.

Milí žiaci, dnes vo svete mocnejú hlasy, aby Dňom Zeme bol pre ľudstvo každý deň. O propagáciu a šírenie tejto myšlienky sa snažíme aj my. Veríme, že ak si ľudia osvoja zásady a princípy správania, ktoré povedú k znižovaniu spotreby energie, Deň Zeme potom budeme môcť oslavovať každý deň.