Podkategórie

VODA NAD ZLATO

 

Dňa 27. apríla sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili environmentálneho hudobno-vzdelávacieho programu VODA NAD ZLATO, ktorý priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Program sa dotýkal tém, ako napr. kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia, ...

Aktuálna téma bola podaná zaujímavou formou, slovom, vizuálnou prílohou, spevom piesní hudobníkov z umeleckej agentúry Amos. Získané informácie žiakov podnietili zamyslieť sa nad budúcnosťou našej planéty s jej globálnymi problémami životného prostredia, k akým neodmysliteľne patrí narastajúci nedostatok pitnej vody či znečisťovanie životného prostredia.