Podkategórie

Výsledky súťaže Best in English

V piatok  30. novembra  2018 sa  39 hotelákov zapojilo do medzinárodnej súťaže Best in English. Test na úrovni B2 - C1 zvládli hoteláci veľmi úspešne. Medzi prvú desiatku na škole, podľa ktorej sa bude hodnotiť celkové poradie našej školy, patrili na prvom mieste Adriana Ferancová zo 4.C s počtom bodov 97 zo 122, Katarína Stachová z 5.D (95 bodov), Filip Bobek z 5.B (92 bodov), Jaroslav Kuběna zo 4.A (85 bodov), Natália Kubičková  zo 4.A a Sofia Vrabčeková z 2.B získali rovnako 79,5 boda, Mária Sitarčíková zo 4.D a Jakub Matejovič mali 78 bodov , Kristína Honeková zo 4.A - 75,5 boda a Daniela Dvoranová zo 4.A 74,5. S napätím očakávame medzinárodné výsledky a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu.